Stowarzyszenie EKO-MOTO-KLUB W OPOLU

EKO-MOTO-KLUB W OPOLU

członek Rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego

RAJDY NAWIGACYJNE
PIERWSZA POMOC W RUCHU DROGOWYM!
ZYSKAJ ULGI NA OC DLA POJAZDÓW POWYŻEJ 25 LAT

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Ubezpieczenia

Zniżka na OC dla pojazdów zabytkowych

Posiadając starszy pojazd  można zyskać zniżkę w ubezpieczeniu pojazdu w PZU lub w Compensa.

 

Warunki otrzymania zniżki w PZU:

1. Zniżka „pojazdy zabytkowe”, zwana dalej „Zniżką”, ma zastosowanie do zawieranych z 12-miesięcznym okresem ubezpieczenia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwanych dalej „umowami ubezpieczenia”) dotyczących pojazdów zabytkowych.

2. Zniżka udzielana jest w wysokości 70%.

3. Zniżka ma zastosowanie wyłącznie przy zawieraniu nowych i wznowionych umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, jeżeli pojazd posiada, tzw. „żółte tablice” rejestracyjne (z pięcioma znakami) oraz spełniony jest przynajmniej jeden z następujących warunków:

1) jest pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym – czyli pojazdem, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazdem wpisanym do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) jest pojazdem mającym co najmniej 25 lat i uznany jest przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

4. Zniżka nie może zostać udzielona w umowie ubezpieczenia, jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy okresu ubezpieczenia w którejkolwiek umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej przez danego ubezpieczającego, który ubiega się o udzielenie Zniżki:

1) wystąpiła szkoda, z tytułu której zostało wypłacone odszkodowanie - w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia z klientem indywidualnym;

2) wystąpiły więcej niż 2 szkody, z tytułu których zostały wypłacone odszkodowania lub w których dotychczasowy przebieg ubezpieczenia powoduje konieczność zastosowania zwyżki składki ubezpieczeniowej - w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia z małym lub średnim przedsiębiorcą.

5. Zniżka nie może zostać udzielona, gdy umowa ubezpieczenia dotyczy:

1) pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób;
2) pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu
pojazdów;
3) pojazdów udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu;
4) pojazdów wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich;
5) pojazdów wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności
gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia;
6) pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy;
7) pojazdów wykorzystywanych do jazd wyścigowych lub konkursowych albo do treningów do tych jazd.

 

Warunki otrzymania zniżki w Compensa:

Oferta skierowana jest do klientów majcych starsze pojazdy osobowe oraz jednoślady. Na tę chwilę nie dotyczy przyczep, ciągników rolniczych oraz samochodów dostawczych i ciężarowych w tym kamperów.

Pojazd nie musi być zarejestrowany jako zabytkowy/historyczny. W ramach oferty klient może liczyć na dodatkową zniżkę taryfową – nawet do 70%. (im starszy pojazd, im lepsza historia przebiegu ubezpieczeń właściciel tym większa zniżka)

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
© 2017 KM